22 травня 2022 року Мапа сайту

На кафедрі хірургії №4 з малоінвазивною хірургією навчаються:

  • Післядипломна освіта - лікарі-інтерни з фаху «Хірургія»
  • Клінічна ординатура з фаху "Хірургія"
  • Додипломна освіта - студенти 6 курсу медичних факультетів № 1, 2 та міжнародного факультету (вибіркова дисципліна – «Ендоскопічні технології в хірургії») - рівень освіти "магістр"

Навчально-методична робота кафедри регламентована відповідними документами: Законами України, Постановами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти та науки, Міністерства охорони здоров’я України, рішеннями Вченої ради академії, міжнародного факультету, методичних комісій, відповідними навчальними програмами.

Навчання зі студентами 6-го курсу відбувається за кредитно-модульною системою. Практичні заняття викладаються українською та англійською мовами.

Співробітниками кафедри постйно видаються актуальні медичні посібники, монографії для навчання студентів та лікарів-інтернів.

Перелік навчально-методичної літератури