22 травня 2022 року Мапа сайту

Виховна робота на кафедрі хірургії № 4 з малоінвазивною хірургією проводиться відповідно до плану, розробленого на основі плану виховної роботи академії і затвердженого на засіданні кафедри.

План виховної роботи на 2021-2022 навчальний рік.

Всі співробітники кафедри проводять виховну роботу із інтернами, як в урочний так і позаурочний час. Під час читання лекцій та проведення практичних і семінарських занять висвітлюються питання етики, деонтології, розглядаються правові аспекти в медицині.

Співробітники кафедри є кураторами академічних груп інтернів 1, 2, 3 року навчання з фаху "Хірургія", факультету післядипломної освіти:

  • доцент Кравців М.І. (104,204,304 групи);
  • асистент Прихідько Р.А. (106,206,306 групи);
  • асистент Іващенко Д.М. (105,205,305 групи);
  • асистент Шевчук М.П. (107,207,307 групи);

Вони постійно стежать за поточною успішністю, відвідуванням інтернами занять, дисципліною інтернів закріплених за ними груп, звертають увагу на належну підготовку до практичних занять, виховують працелюбство, формують прагнення до досягнення високого рівня професійної майстерності. Із інтернами проводяться бесіди на антикорупційні теми, про недопустимість випадків хабарництва та корупції.Значної уваги у виховній роботі із інтернами приділяється їх деонтологічному вихованню, а саме вихованню культурної та інтелектуальної ерудиції, формуванню високого професійного рівня.

Викладачі кафедри приймають активну участь у громадському житті міста, академії та лікувальних закладів, а з 2022 року - ще і у волонтерській допомозі нашим Захисникам, шляхом благодійної діяльності, сортування та комплектування медикаментів.

Допомога продуктами харчування Збройним силам України:

Комплектування медикаментів для подальшої їх відправки:

 

Конференція: «Актуальні питання невідкладної та загальної хірургії»:

Навчання інтернів відеолапароскопічній хірургії та виховання майбутніх хірургів:

Конференція: «Актуальні питання післядипломної освіти та клінічної медицини»:

28 червня 2020 року лікарі-інтерни з фаху «Хірургія» 1-го року навчаненя разом з викладачами кафедри «Хірургія N4 з малоінвазивною хірургією» відвідали захід присвячений  до «Дня Конституції України»

15 липня 2020 року до «Дня українських миротворців. Всесвітнього дня навичок молоді» лікарями-інтернами 1-го та 2-го року спільно з з викладачами кафедри «Хірургія N4 з малоінвазивною хірургією» було проведено майстер-клас з надання першої медичної допомоги в екстремальних умовах для учнів старших класів


12 вересня 2020 року лікарі-інтерни взяли участь в заході з надання першої медичної допомоги  присвяченого до «Всесвітнього дня надання першої медичної допомоги»


6 грудня до «Дня збройних сил України» кандидат медичних наук, асистент кафедри Іващенко Дмитро Миколайович провів виховну годину на тему «Роль хірургічної служби у мирний та військовий час» для лікарів-інтернів з фаху «Хірургія» 1-го року навчання.