22 травня 2022 року Мапа сайту
Кравців Микола Ігорович

Кравців Микола Ігорович

Завідувач кафедри, кандидат медичних наук, доцент.

Закінчив з відзнакою Українську медичну стоматологічну академію за спеціальністю лікувальна справа в 2005 р.

У 2008 р. присвоєна кваліфікація магістра медицини з хірургії та лікаря - спеціаліста за спеціальністю хірургія. З грудня 2008 року по квітень 2011 року навчався в очній аспірантурі на кафедрі загальної хірургії з доглядом за хворими (з оперативною хірургією та топографічною анатомією) Українська медична стоматологічна академія МОЗ України.

У грудні 2010 року захистив дисертацію «Комплексне лікування гнійних ран м’яких тканин (клініко-експериментальне дослідження)» за спеціальністю 14.01.03 – хірургія та отримав науковий ступінь кандидата медичних наук зі спеціальності хірургія.

З травня 2011 р. по серпень 2017 року – працював асистентом кафедри хірургії №1. З вересня 2017 р. – працював асистентом кафедри хірургії №4 з малоінвазивною хірургією. З березня 2018 р. – переведений на посаду доцента кафедри хірургії №4 з малоінвазивною хірургією. 20 червня 2019 року присвоєно Вчене звання доцента кафедри Хірургії. З вересня 2022 року - завідувач кафедри Хірургії № 4

Сертифікат з англійської мови рівня В-2 (iTEP). Постійно проводить заняття з іноземними здобувачами освіти.

Автор 98 друкованих наукових робіт, серед них 12 статей у Scopus, 3 навчальних посібники, 1 методичні рекомендації, нововведень – 4, інформаційних листів – 1, патентів - 5.

Хірург вищої категорії. За сумісництвом працює хірургом з невідкладної допомоги на базі хірургічного відділення КЗ "2-а МКЛ м.Полтави".

Напрямок наукової діяльності: гостра хірургічна патологія органів черевної порожнини, малоінвазивна хірургія, УЗД, онкологія.

Член Асоціації хірургів Полтавщини

Електронна пошта - kravtsiv@me.com

Дудченко Максим Олександрович

Дудченко Максим Олександрович

Доктор медичних наук, професор кафедри.

Закінчив у 1994 р. медичний факультет ВДНЗ України «Полтавська медична стоматологічна академія». З 1994 р. по червень 1997 р. навчався в магістратурі та інтернатурі кафедри госпітальної хірургії. 27 червня 1997 р. атестувався, присвоєно звання лікаря-спеціаліста за спеціальністю «Хірургія» та звання магістра медицини з фаху «Хірургія».

З грудня 1997 р. – асистент кафедри хірургічних хвороб стоматологічного факультету УМСА. У березні 2002 р. переведений на посаду доцента цієї кафедри. Вів наукову роботу в СНТ, потім в науковій організації молодих вчених.

У 1999 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: «Патогенетичне комплексне лікування виразкової хвороби шлунку та реабілітація післяопераційних хворих», присуджено науковий ступень кандидата медичних наук із спеціальності «Хірургія».

У 2010 році захистив докторську дисертацію на тему «Методологічні основи ендовідеолапароскопічного лікування захворювань гепатобіліарної системи у хворих на метаболічний синдром».

З 2010 року працював професором кафедри хірургії №1 УМСА.

З 2017 року – завідувач кафедри хірургії № 4 з малоінвазивною хірургією УМСА.

З червня 2022 року - директор КП "2-а Міська клінічна лікарня полтавської міської ради", за сумісництвом - професор кафедри хірургії № 4 з малоінвазивною хірургією ПДМУ

Автор 150 наукових праць, 7 монографій, навчальних посібників.

Член Асоціації хірургів Полтавщини

В 2020 році нагороджений відзнакою Асоціації хірургів Полтавщини - "Хірург Року 2020"

Електронна пошта - dudchenkomax@gmail.com

Іващенко Дмитро Миколайович

Іващенко Дмитро Миколайович

Кандидат медичних наук, асистент. Відповідальний за навчально-методичну роботу. Завуч кафедри.

Закінчив з відзнакою лікувальний факультет ВДНЗ України «Українська медична стоматологічна академія» у 2011 році.

З 2011 по 2014 рік – навчався в магістратурі та інтернатурі за фахом «хірургія». З 1 грудня 2014 року навчався в очній аспірантурі на кафедрі загальної хірургії з доглядом за хворими «УМСА».

У червні 2017 року захистив кандидатську дисертацію на тему «Комплексне лікування гнійних ран м’яких тканин у хворих з алергією до антибіотиків». З вересня 2015 року – працює на посаді асистента та хірургом з невідкладної допомоги на базі хірургічного відділення 3-ї міської клінічної лікарні.

Напрямок наукової та практичної діяльності та інтересів: Лапароскопічна абдомінальна хірургія, мінівазивна урологія, невідкладна хірургія, ультразвукова діагностика. Вільно володіє англійською мовою, має сертифікат рівня "С1", проводить заняття з іноземними англомовними студентами. З червня 2016 по жовтень 2016 року проходив стажування за міжнародною програмою «Erasmus+» в університеті ім. Арістотеля в Греції.

У 2018 році пройшов спеціалізацію з фаху "Ультразвукова діагностика", постійно виконує планові та невідкладні ультразвукові дослідження при чергуваннях по хірургії по місту та операції під УЗД-контролем.

У 2019 році пройшов спеціалізацію з фаху "Урологія", займається проблемою сечокам’яної хвороби, виконує малоінвазивні втручання з приводу каменів сечоводу та нирок, трансуретральні операції з приводу аденоми передміхурової залози.

Автор та співавтор 22 наукових праць, серед них 4 статті у Scopus, 3-х патентів України на винахід.

Член Асоціації хірургів Полтавщини

Електронна пошта - Dimitrol.i@gmail.com

Прихідько Роман Анатолійович

Прихідько Роман Анатолійович

Кандидат медичних наук. асистент кафедри, відповідальний за виховну роботу.

У 2006 році закінчив медичний факультет Українська медична стоматологічна академія.

З 2006 по 2009 рр. проходив інтернатуру з хірургії. У 2009-2011 рр. навчався в клінічній ординатурі на кафедрі хірургії №2 УМСА.

З 2011 по 2014 рр. – навчався в очній аспірантурі на кафедрі хірургії № 2 УМСА. Кандидатська дисертація "Клініко-діагностичне та прогностичне значення регуляторних компонентів вродженого імунітету (TLR-2,4) в розвитку гнійно-запальних ускладнень (ГЗУ) у хворих з гострою інтраабдомінальною патологією (ГІАП)". Напрямок наукової діяльності: гостра хірургічна патологія органів черевної порожнини, малоінвазивна хірургія.

З вересня 2017 року - асистент кафедри хірургії № 4 з малоінвазивною хірургією

Автор та співавтор 9 наукових статей та 2 патентів.

Член Асоціації хірургів Полтавщини

Електронна пошта - RomanPrihidko@gmail.com

Шевчук Микола Петрович

Шевчук Микола Петрович

Асистент, відповідальний за наукову роботу на кафедрі

Закінчив ВДНЗУ "УМСА" у 2013 році. З 2013 по 2016 навчався в інтернатурі з фаху "Хірургія" на базі Полтавської обласної клінічної лікарні імені М.В.Скліфосовського та 2-ї МКЛ м. Полтава.

З 2016 по 2019 рік – працював лікарем хірургом у Решетилівській ЦРЛ. З 2019 року  лікар-хірург із надання невідкладної допомоги 3-ї МКЛ м. Полтава.

З 2020 року – працює на посаді асистента кафедри хірургії № 4 з малоінвазивною хірургією. Відповідальний за наукову роботу на кафедрі.

Напрямок наукової діяльності: гостра хірургічна патологія органів черевної порожнини, малоінвазивна хірургія, гострі та хронічні захворювання шлунково-кишкового тракту.

Член Асоціації хірургів Полтавщини

Електронна пошта - nickolas242@gmail.com